GRAND OPENING SD AL-AZHAR SYIFA BUDI JAKARTAAlhamdulillah pada hari senin, 17 Juli 2017, SD Al-Azhar Syifa Budi Jakarta melaksanakan kegiatan Grand Opening yang berlangsung dengan khidmat dan lancar. Orang tua peserta didik turut mengantar putra-putrinya di hari pertama sekolah. Hal ini sesuai dengan anjuran pemerintah tentang masa hari pertama sekolah. Grand Opening dimulai dengan ikrar, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian tausyiah oleh Ketua Yayasan Syifa Budi, Bapak Dr. Hamid Cholid, S.H., LLM. Acara diakhiri dengan doa, pelepasan balon, dan halal bihalal.

Orang Tua Peserta Didik

Di hari pertama sekolah, peserta didik diantar oleh orang tua. Selain sesuai anjuran pemerintah, kegiatan mengantar peserta didik memberikan semangat tersendiri bagi peserta didik dan rasa percaya diri untuk melakukan proses pembelajaran pada jenjang yang lebih tinggi.

Tausiyah Ketua Yayasan Syifa Budi

Dr. Hamid Chalid, S.H., LLM., selaku Ketua Yayasan Syifa Budi menegaskan akan pentingnya mensyukuri akal yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada manusia.  Diharapkan peserta didik dapat memanfaatkan akal dengan baik dalam perbuatan sehari-hari. Akal yang mengikutsertakan hati  nurani agar  peserta didik menjadi orang yang berakhlak mulia dan berguna untuk bangsa, negara, dan agama.

Pelepasan Balon Awal Tahun Pelajaran Baru 2017-2018

Peserta didik bersama bapak ketua yayasan, ibu kepala sekolah, dan bapak ibu guru SD Al-Azhar Syifa Budi melepaskan balon ke udara sebagai tanda dimulainya Tahun Pelajaran 2017-2018 dan sebagai simbol tingginya cita-cita peserta didik dan kesuksesan yang ingin diraih.

                                                                

 

Halal Bihalal Peserta Didik dengan Pengurus Yayasan Syifa Budi dan

Bapak Ibu Guru SD Al-Azhar Syifa Budi Jakarta

Acara Grand Opening ditutup dengan halal bihalal peserta didik dengan pengurus Yayasan Syifa Budi  dan bapak ibu guru SD Al-Azhar Syifa Budi Jakarta.