YAUM AL-QURAN TK BKegiatan Yaum Al-Quran pada TK Kelompok B diawali dengan prosesi peserta didik melafalkan surat-surat pendek yang mereka pelajari selama bersekolah di TK Al-Azhar Syifa Budi Jakarta.

Ucapan terima kasih kepada seluruh orangtua /wali peserta didik yang telah bekerja sama dalam membimbing putra putrinya sehingga saat proses kegiatan Yaum Al-Quran peserta didik dapat mengikuti dengan tertib dan khidmat.

Peserta Yaum Al-Quran foto bersama Ketua Yayasan, CEO, Dewan Pembina, beserta Dewan Guru

Prosesi Yaum Al-Quran

TK B AL-Azhar Syifa Budi Jakarta

Tahun Pelajaran 2021-2022